Skilsmässobarnens 19 föräldrakrav.

Av Lisbet Helleberg

 

VUXENKRAV

Att barnen anpassar sig till eller accepterar föräldrarnas skilsmässa, och eventuellt nytt parförhållande med allt vad det innebär, samt den rad av förändringar som är en följd av skilsmässan.

BARNENS KRAV

 1. Att barnet förbereds grundligt före den fysiska separationen, och att föräldrarna på det hela taget är känslomässigt öppna.
 2. Att barnet inte blir den som ska avgöra vilken av föräldrarna som ska ha vårdnaden av det.
 3. Att barnet blir kvar i sin invanda miljö.
 4. Att barnet inte används som ”krycka”.
 5. Att barnet – om det är möjligt – får en förståelse för att skilsmässan är nödvändig, att den är lösning på en problematisk/konfliktfylld situation mellan föräldrarna.
 6. Att barnet övertygas om att det inte bär skulden till skilsmässan.
 7. Att barnet får tillgång till båda föräldrarna och att båda föräldrarna är tillgängliga för barnet.
 8. Att barnet får tillgång till båda föräldrarnas släkt, särskilt mor- och farföräldrar.
 9. Att föräldrarna håller barnet utanför sina egna konflikter.
 10. Att barnet inte utsätts för att föräldrarna talar illa om varandra.
 11. Att barnet utsätts för så få förändringar som möjligt.
 12. Att föräldrarna bosätter sig nära varandra.
 13. Att barnet inte ska behöva byta skola, daghem osv.
 14. Att barnets behov av samvaro med en förälder som det inte bor hos tillgodoses och att barnet i stigande grad får medbestämmande över detta.
 15. Att föräldrarna inte pumpar barnet på upplysningar om den andra föräldern (barnet som spion).
 16. Att barnet inte används som ”sändebud”.
 17. Att barnet inte blir behandlat som en vuxen – eller tilldelas vuxenroll.
 18. Att barns (till nyskilda föräldrar) ekonomiska trygghet säkras.
 19. Att föräldrarna inte bildar ny familj förrän barnet är berett.