Adoptionsutbildning

 

Sammanhang
Enligt en lag 050101 (6 kap. 12 § lag om ändring i socialtjänstlagen) skall personer som vill adoptera barn ha delta i föräldrautbildning som anvisas av kommunen. Kommunerna i Jönköpings län har givit Familjerådgivarna i Småland i uppdrag att erbjuda en sådan utbildning.

Innehåll
Innehållet utformas i samråd med en av kommunerna tillsatt värderingsgrupp och familjerätten i aktuella kommuner. Utbildningsmaterial från MIA (Myndigheten för Adoptionsfrågor) ligger till grund för innehållet.

Utbildningsledare
Kent Eklöw, Socionom, auktoriserad familjerådgivare, grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi.
Lotta Nordström, Socionom och Leg. Psykoterapeut i familjeterapi.

Form
Miniföreläsningar varvas med samtal kring aktuella teman. Gruppstorleken är maximalt 6 par.

Plats
Utbildningen för Jönköpings län äger rum på Familjerådgivningen, Västra Storgatan 1, i Jönköping.

Tid och omfattning
Utbildningen omfattar sex kvällar med träff ca varannan vecka.

Kostnad
Utbildningen kostar 3000.-/person inklusive moms.

Anmälan
Du/ni som vill gå utbildningen kan kontakta
Kent Eklöw 0768 – 29 67 96
Lotta Nordström 0702 – 24 08 65

Du kan också skicka e-post till kent@relationskonsulterna.se