Skilsmässa – proceduren steg för steg

 

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

1. Beställ personbevis hos det lokala skattekontor där ni är folkbokförda. Det ska inte vara äldre än tre månader. Du kan även beställa personbevis för skilsmässa från skatteverkets webbplats.

2. Fyll i blanketten ”Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad” eller ”Gemensam ansökan om upplösning av registrerat partnerskap”. Om ni inte är överens om att skiljas kan du i de flesta fall fylla i blanketten själv.

3. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto.

4. Skicka eller lämna in blanketten och personbevis till tingsrätten.


Äktenskapsskillnad utan betänketid

• om ingen av er har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år
• om ni lever åtskilda sedan minst två år oavsett om ni har barn under 16 år eller inte

Om ni levt åtskilda sedan minst två år måste ni kunna styrka detta, kan bl a ske genom utdrag ur folkbokföringen.


Äktenskapsskillnad med betänketid

• om någon av er varaktigt bor tillsammans med eget/egna barn under 16 år och har vårdnaden om barnet/barnen
• om båda makarna begär betänketid
• om en av er inte vill skiljas

Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. När ni lämnat in ansökan kommer ni att få ett meddelande från tingsrätten I detta står vilken dag betänketiden börjar och vilka dagar som är den första respektive den sista dagen som ni kan fullfölja ansökan samt tingsrättens målnummer.

Fullfölja

Att fullfölja en ansökan innebär en bekräftelse om avsikten att skiljas. Någon särskild blankett för detta finns inte utan det kan göras på vanligt papper. Om ni fullföljer ansökan måste ni bifoga nya personbevis för er båda.
Om inte någon part fullföljer ansökan avskrivs målet hos tingsrätten och äktenskapet består.

Återkallelse

Om ni ångrar er och inte längre vill skiljas kan ni återkalla ansökan genom att gemensamt underteckna ett meddelande som skickas till tingsrätten. Målet kommer då att avskrivas hos tingsrätten och giftermålet kvarstår.