Installera Skype  – lathund

Ibland, om vi redan har träffats i samtalsrummet, kan vi behöva skypa med våra klienter. Här nedan får du tips på hur du gör för att ladda ner Skype.

Googla på  ”Skype” på din läsplatta/PC , gå in på Skypes sida  www.skype.com

Tryck på ”Ladda ner Skype” : då kommer du vidare till:

Klicka på  Skype för exemplevis läsplatta alternativt för PC = ”läs mer om Skype för iPad” : då kommer du vidare till:

Appen Skype, tryck på Installera. Uppfinn ditt Skypenamn
(exempelvis har Stefan på FAMILJERÅDGIVNINGEN/RELATIONSKONSULTERNA stefanrelationskonsult som sitt Skypenamn (funkar som ett ”telefonnummer”).

Sedan kan du försöka ringa någon, exempelvis Stefan, då skriver du in personens anropsnamn, i detta fall stefanrelationskonsult, därefter måste Stefan ”godkänna” kontakten, därefter klart.

Enkelt? Annars, be om hjälp, (du kan ringa/maila oss om inte annan hjälp finns).

Bästa Skype-hälsningar från
Stefan Hörnstein
Familjerådgivarna i Småland