Vad kan man söka för?

 

De problem man söker för kan uttryckas som

• Vi har svårt att prata med varandra
• Vi bråkar jämt
• Kärleken har försvunnit
• Det fungerar inte sexuellt
• Vi har svårt att hantera vårt barn
• Min partner har varit otrogen
• Vi är oense om mina och dina barn
• Vi är oense om ekonomin
• Min partner vill skiljas

Atlanterkustvejen

Mer om samtalen

 

Syftet med samtalen tillsammans med familjerådgivaren är att underlätta för dig, din partner och ev. andra familjemedlemmar som deltar att

 • Lyssna och försöka förstå andra familjemedlemmars beskrivning av sina upplevelser
 • Levandegöra för varandra hur ni vill att det ska fungera i framtiden
 • Söka lösningar på konflikter som tar hänsyn till allas behov
 • Upptäcka vad som redan är små steg i rätt riktning och se hur ni kan ta fler
 • Få lust och kraft att orka försöka igen att nå dit ni vill

Familjerådgivarens uppgift är att

 • Stimulera och vägleda er att lyssna och uttrycka er ärligt och respektfyllt till varandra
 • Se er situation ur alla deltagandes perspektiv
 • Respektera de val var och en av er gör i era liv (t.ex. fortsätta relationen eller separera)
 • Bidra med kunskap om relationer i allmänhet

Klienternas uppgift är att

 • Vara så öppna och ärliga ni finner möjligt i familjerådgivningssamtalen
 • Avsätta tid för att gå regelbundet på familjerådgivning (tre till fem samtal är vanligt)
 • Lägga kraft och mod på att hemma börja genomföra förändringar i det egna tänkandet
 • och beteendet som ni tror leder åt rätt håll.
 • Tala om när något inte känns bra i förhållande till familjerådgivaren, fråga när ni undrar
 • över något o.s.v.
 • Tillsammans med familjerådgivaren besluta när kontakten skall avslutas

Vi uppskattar om ni ringer återbud i så god tid som möjligt om ni inte kan komma. Om återbudet når oss mindre än 24 timmar innan avtalat besök, eller om ni uteblir från bokat besök, debiterar vi en avgift på 150.-. Detta betalas enklast in på vårt bankgiro 474 – 7796 med meddelandetexten ”Betalning för sent återbud”.

Om Familjerådgivarna i Småland

Vi är ett personalägt bolag med nio familjerådgivare som ger service till hela Jönköpings län och Ydre kommun. Vi tillhandahåller den kommunala familjerådgivning som kommunerna enligt lag är skyldiga att ha. Avgiften är 200:- per besök. Familjerådgivaren för inga journaler och man kan söka anonymt om man vill. Vi har sju mottagningar och man kan söka var man vill. På vår hemsida framgår vem som arbetar var och vilken utbildning var och en har, samt en del annat om vår verksamhet.

Den som vill framföra synpunkter på vårt sätt att arbeta till våra uppdragsgivare kan kontakta
Sofia Lager Millton, Utvecklingsledare barn och ungdom, Tel. 0722 – 303 307
e-post Sofia.lager-millton@regionjonkoping.se