Relationskonsulterna är ett dotterbolag till
Familjerådgivarna i Småland.

 

Inom Relationskonsulterna arbetar vi med olika uppdrag som gäller mänskliga relationer.

Vi tar emot individer och par för samtal och sexologiska frågor på vår Samtalsmottagning.

Vi håller Adoptionsutbildning för er som vill adoptera barn.