Vad säger våra klienter?

 

I enkäter och intervjuer har vi frågat våra sökande om och hur de haft nytta av familjerådgivning. De allra flesta upplever att de haft nytta av samtalen. Så här har kan de uttrycka sig:

”Vi har fått prata till punkt och den andre har lyssnat.”

”Det är störningsfritt och vi håller spåret.”

”Vi har fått hjälp att föra en nyanserad diskussion.”

”Jag ser nya sidor hos honom.”

”Problemet spjälkas upp i lagom stora portioner.”

”Man får hjälp att se att man redan kommit en bit på väg.”

Sammantaget kan man säga att familjerna får hjälp att gå ur onda cirklar och bibehålla de goda cirklarna.

Gör samtalen nytta?

 

Med början 2012 använder vi oss av den evidensbaserade kvalitetssäkringsmetoden Feedback  Informed  Treatment.

Vi vill arbeta i nära samarbete med våra klienter och vill gärna se att våra samtal leder framåt i positiv riktning. Vi är också angelägna att få höra era synpunkter om vad ni uppskattar och vad ni saknar i våra samtal för att de ska bli så bra som möjligt för er. Därför använder vi oss av detta hjälpmedel  som innebär att ni på en läsplatta vid varje samtal får skatta er situation på fyra olika områden samt ange hur ni upplevt samtalet vi nyss haft. Inga personuppgifter lagras i dataprogrammet.