Relationskonsulternas Samtalsmottagning

för enskild terapi, parsamtal och sexologiska samtal

För ärenden som inte faller inom Familjerådgivningens ram erbjuder vi

• samtal
• rådgivning
• behandling

i frågor som rör livets olika vägskäl.

Samtalen med terapeuten kan underlätta för dig / dig och din partner att
– lyssna och förstå
– tala kring önskemål om framtiden
– söka lösningar
– få lust och kraft att ta steg i rätt riktning

Terapeutens uppgift är att
– hjälpa er att uttrycka er ärligt och respektfyllt
– se situationen ur flera perspektiv
– bidra med kunskaper och råd

På samtalsmottagningen arbetar

Ell-Marie Wärmegård, Leg. Psykoterapeut, Auktoriserad Familjerådgivare
Gerd Karlsson, Aukt. Socionom, grundläggande psykoterapiutbildning
Liselott Josefsson, Leg. Psykolog, Leg. psykoterapeut
Karin Hansson, Leg. Psykolog, Auktoriserad Familjerådgivare
Lotta Nordström, Socionom, Leg. Psykoterapeut

Sexologiska samtal

I sexologiska ärenden arbetar vi med lustproblem, t.ex. obalans i sexuell lust och behov, erektionsproblem, problem vid orgasm och utlösning och smärta vid samlag. Vi arbetar inte i nuläget med bearbetning av sexuella övergrepp. Vi har erfarenhet av att arbeta med frågor kring sexuell identitet och HBT-frågor.
Vi arbetar även med handledning och utbildning i arbetsgrupper kring sexologiska ärenden.

På Sexologiska Mottagningen arbetar:
Karin Hansson, Leg. Psykolog, Klinisk sexolog, Auktoriserad Familjerådgivare
Christina Ridderstråle, Socionom, Auktoriserad Familjerådgivare
Båda med sexologisk vidareutbildning och lång erfarenhet av att arbeta med sexologisk problematik.

Läs mer
Tankar om lust
Superkort sexkurs

 

Prisbild

Betalar man privat är avgiften för 60 minuter 900:- för individer och 1200:- för par.
Önskar man ett längre samtal justeras priset uppåt.
Betalas samtalet av företag eller arbetsgivare etc. kan prisbilden förändras.

Du hittar oss

Vår besöksadress är Västra Storgatan 1 i Jönköping.
Vårt telefonnummer är 036 – 71 16 94.
Lämna ett meddelande på vår svarare så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet.