Superkort sexkurs

 

Viktiga principer vid samtal om sex :

  • Lever man i en parrelation så är det sexologiska problemet parets problem.
  • Lever man i en parrelation är det naturligt att ha sexologiska problem.
  • Kan vi lösa problemen eller ska vi hjälpas åt att hantera problemen.
  • Obalans i lust leder till oenighet kring initiativ, tändning, frekvens etc. vilket i sin tur leder till ilska, irritation, avvisande och tvång = mixade känslor.
  • Alla har eget ansvar för sexualiteten – att vara förtrogen med sin egen kropp genom t.ex. onaniträning. Eget ansvar kräver också lite själviskhet.
  • Genom samtal, hemma eller på vår mottagning, kan man få hjälp att återuppbygga den fysiska närheten och intimiteten.

Ramen – rama in ditt sexmöte med tid och plats.
Avsätta tid – boka tid för dexdate och samtal om sex.
Ostördhet – lås sovrumsdörren och stäng av telefonen.

Ett bra sexuellt möte behöver :

Hög Koncentration och Låg Kontroll för att

– Motverka prestationstänkande och prestationsångest
– Hålla fokus/koncentration på den egna upplevelsen
– Minska behov av kontroll
– Ha fokus på process och inte på resultat
– Upptäcka att njutningen är sin egen belöning

Tips och samtalsövningar

1. Gör en tankekarta – en lista på alla sexuella uttryck som känns bra för er.

2. Samtala kring hur ni hanterar
– FREKVENS – hur ofta respektive part vill ha sex.
– INITIATIV – vem som vanligtvis tar initiativ till sex och om ni är nöjda med det eller inte.
– VARIATION – om någon av er önskar sig variation i sexlivet och i så fall hur.

3. Samtala kring :
– Roller och ansvar
– Gränser och maktbalans
– Flexibilitet/rigiditet
– Närhet/distans
– Kunna ta initiativ
– Kunna säga nej utan att avvisa

Vattenfall