Samtalets magi – när alla i familjen får komma till tals

”Det goda samtalet är vägen ut ur svårigheter.”
Så säger Margareta Teke, Auktoriserad Familjerådgivare sedan 30 år. Som final på ett långt och intressant yrkesliv skriver hon boken som riktar sig till alla som lever i en familj och alla som är intresserade av mänskliga relationer.

Boken ger
– vägledning när behov kolliderar och motsättningar växer.
– tips om hur man bryter onda cirklar.
– många goda exempel på hur samtal leder till ökad förståelse mellan olika familjemedlemmar.

Boken är lättläst och innehåller fyra delar som kan läsas var för sig. Sista delen är en exempelsamling med korta berättelser om motsättningar som får en lösning med dialogens hjälp.

Köp boken från oss eller beställ den från Adlibris. Boken kostar 150:- kronor. Inbetalningskort bifogas.